Köpenhamnssvårigheter

Vi minns tillbaka ett slag. Kommer ni ihåg FN:s Human Development rapport från 2007/2008, "Fighting Climate Change: Human Solidarity in a divided world"? I rapporten lägger man fram att minskningen av utsläpp måste uppgå till 50 % av 1990 års nivåer år 2050 för att undvika en klimatkollaps. För att uppnå detta föreslår man att industriländerna ska sänka sina utsläpp med minst 80 % till år 2050, med 20-30 % minskning till år 2020.


EU har ju i dagsläget bara erbjudit sig en minskning på 20 % inför förhandlingarna i Köpenhamn, med möjlighet att öka till 30 % om andra industrialiserade länder går med på samma sak.


Kina har krav på minskningar på 40 % för den industrialiserade världen, eftersom vi har varit med och bidragit till utsläppen i en större utsträckning. Därför tycker de att det är orättvist att de inte får samma chans till billig industrialisering och utveckling som vi med olja och kolkraft.


Detta kan jag definitivt hålla med om. Västvärlden har större möjligheter att lägga om energianvändning och produktion, och borde göra det i större utsträckning än utvecklingsländerna. Samtidigt är det ett faktum att väst kommer sakta ner utvecklingen om vi tvingas till dyra investeringar i ny teknik. Både Globaliseringsrådet och EU har skrivit rapporter om "risken" (beroende på vilket perspektiv man ser det i) med att nya ekonomier växter sig starkare och tar över västs marknad.


Så. För att Köpenhamnsavtalet ska bli lyckosamt kommer det att krävas enormt med förhandlingar. Risken finns att det blir ett utarmat avtal som inte har den långsiktiga effekt som krävs. Och det vill vi ju verkligen inte ska hända.


Seal the deal!

Nytt upprop att skriva under för dem som inte redan gjort det! Seal the deal, är FN:s globala kampanj för att uppmana världens makthavare att komma överrens om ett bra avtal i Köpenhamn i höst. Skriv under du också på deras hemsida!

/Evelina

Lokal nivå, global effekt

Som upptakt till FN:s klimatmöte i Köpenhamn anordnas Local Government Climate Change Leadership Summit i Köpenhamn med start imorgon. Det är ett möte för våra företrädare på lokal och regional nivå, som är väldigt viktiga för att knäcka klimatnöten. Eftersom det är våra lokalpolitiker som har störst inflytande över vår vardag, borde detta arrangemang verkligen uppmärksammas. Exempelvis kommer det att bli kommuner och landsting som ser till att kraven på sänkta koldioxidutsläpp verkställs i Sverige, genom exempelvis anpassning av kollektivtrafik och avfallshantering som ju är kommunernas ansvar.

Detta innebär att det är de folkvalda politikerna i ditt stadshus som har enormt stor makt och inflytande i miljöfrågan. Vad miljöminister Andreas Carlgren säger spelar såklart roll sett till visioner och mål, men jag vill påstå att de lokala politikerna har ett ännu större ansvar i praktiken för att målen uppfylls. Så, om du vill hålla dig uppdaterad på vad som görs för miljön i ditt närområde så är det dags att kolla upp din lokala miljöförvaltning och börja skriva e-post till dina hemmapolitiker.

Många kommuner och städer i världen (däribland de svenska Göteborg, Linköping, Malmö, Örebro, Stockholm och Växjö) har redan skrivit under det såkallade Borgmästaravtalet, som är EU-kommissionens "kontrakt" som städer och kommuner skriver på för att frivilligt sänka sina utsläpp. Detta är ett bra initiativ, men kan riskera att bara bli en papperstiger om det bara är en underskrift som behövs. Så nu är det dags att du frågar din kommun varför de inte har skrivit under avtalet, och har de det kan du fråga vad de gjort för att uppnå målen.

Kom ihåg:
När man skickar brev till sina politiker räcker det ofta med att bara ett par personer hör av sig för att det ska uppfattas som en folkstorm!

/Evelina

RSS 2.0