Havets renhållningsarbetare

Klimatgalen drar hem till Sverige och Östersjön över helgen och vill därför berätta om en liten solskenshistoria som håller på att förbättra miljön i hennes hemtrakter. Nämligen musselodling i Östersjön. Det är stiftelsen Baltic Sea 2020 som stödjer ett projekt som går ut på att musslor odlas på olika ställen i Östersjön.


Musslor i städtagen. Bild från Fiskeriverkets hemsida.

Musslor minskar nämligen övergödning i vattnet, eftersom musslorna äter upp de växtplankton som annars bidrar till övergödningen. I projektet ingår också försök med att sedan skörda musslorna och använda dem som ersättning till fiskmjöl vid köttproduktion. Man slipper därmed använda våra matfiskar till djurfoder, som man ofta gör nu.
Heja musslorna, säger Klimatgalen.

/Evelina

Fula fiskar

Visst kan EU göra stor nytta gemensamt inom miljöområdet, men ibland krockar ekonomiska intressen med miljöintressen, som i EU:s fiskeripolitik, som i dagarna får kritik i en ny rapport från Naturskyddsföreningen. I DN debatt

 igår kritiserar Naturskyddsföreningen, tillsammans med ett flertal av kandidaterna till EU-parlamentet, den svenska passiviteten till EU:s rovfiske utanför Västafrikas kuster. EU betalar stora belopp till afrikanska länder för att få fiska på deras vatten utan restriktioner eller kontroller av hur mycket som tas upp.


Företrädelsevis spanska fartyg kan därför obehindrat dammsuga bottnen på fisk och utarmar på så sätt de lokala, småskaliga fisket. Sveriges jordbruksminister Eskil Erlandsson (C), och hans föregångare Ann-Christin Nykvist (S) har inte protesterat mot detta vansinne i ministerrådet, främst på grund av att det rör havsområden som Sverige inte agerar i. Därför tillåts de spanska, franska och italienska ekonomiska intressena styra - och haven fortsätter att tömmas på fisk. Skandal, tycker Klimatgalen.


Eskil Erlandsson själv, verkar enligt TT idag ha ändrat inriktningen en aning och säger sig nu vilja arbeta för att förbättra situationen genom att bland annat minska den europeiska fiskeflottans kapacitet. "Det kommer att krävas drastiska åtgärder och förändringar" säger han och hoppas på att situationens allvar ska få EU:s andra jordbruks- och fiskeministrar på andra tankar.


Klimatgalen undrar däremot vad Spanien, och dess 55 000 fiskare säger om planerna på att minska på både flotta och fångstkvoter. Spanien, som drabbats hårt i finanskrisen och har redan i dagsläget 2,3 miljoner arbetslösa. Risken finns att det i denna fråga, liksom i många andra miljöfrågor, blir ekonomiska intressen som fortsätter att styra.


/Evelina


Lunchmat istället för sopberg

Ica Tuna i Lund har en anställd kock som lagar lunchmat på varor som håller på att bli dåliga, rapporterar bland annat Sydsvenskan. Istället för att slänga grönsaker och andra varor som blivit lite fula, förpackningar som gått sönder och varor som håller på att gå ut, så går Ingrid Bergenstråhle igenom butiken varje dag och lagar lunchmat av varorna i butikens kök. De resterande ingredienser som behövs kompletterar hon med från butikens vanliga sortiment, men 80 % av ingredienserna består av produkter som annars skulle slängas. Maten blir till ca 300 rätter dagligen, som säljs i butiken.

Ett fantastiskt initiativ för att ta vara på det enorma svinnet i svenska affärer. Vi svenskar vägrar ju att köpa prickiga bananer och gårdagens bröd. På Ica Tuna kommer maten till användning, och i en gryta kan man inte se att paprikan var en aning skrumpen och skrynklig innan den tillagades. Fler handlare borde göra som dem, istället för att mala sönder fullt ätbar mat i containrar.

/Evelina


En röst i EU

Idag har ena halvan av Klimatgalen varit på Svenska ambassaden i Bryssel och röstat i valet till Europarlamentet. Detta är kanske det viktigaste valet vi har chans att påverka i, sett till miljöfrågorna. EU arbetar otroligt mycket inom detta område, och just  miljöfrågor är ju ett område där EU är bra och nyttigt oavsett vad man egentligen tycker om unionen. Miljöfrågor är ett område där samarbete är ett måste, eftersom vad våra grannländer gör också påverkar vår miljö.

Europaportalen skriver exempelvis idag att Norge forfarande släpper ut 4 miljoner ton mer koldioxid än vad man avtalat i Kyotoprotokollet och detta påverkar ju så klart även oss. Så, rösta i EU-valet och påverka din miljö och framtid. Är du fortfarande osäker på vilket parti du ska rösta på kan du läsa Naturskyddsföreningens blogg, där man belyser partiernas miljöpolitik lite närmare.

Men det kan också vara värt att kolla upp den partigrupp i Europaparlamentet som ditt parti är medlemmar i. I parlamentet arbetar politikerna utifrån grupper, som har olika agenda och inriktning. Eftersom de svenska parlamentarikerna är så få till antalet så kan de inte alltid komma så långt i sina egna frågor, utan får arbeta tillsammans med partigruppen och ibland kompromissa. Mer om partigrupperna finns att läsa på Europaparlamentets svenska informationssida.

Så, iväg och rösta nu med er! Vi som har demokrati och fria val ska ta vara på vår chans. Många i världen dör för sin rätt att rösta. Att rösta är fint och roligt och demokrati är härligt!

/Evelina

Regeringens agenda inom miljöområdet inför det svenska ordförandeskapet i EU

Miljödepartementet presenterade för en tid sedan vilka områden man vill arbeta mest med vad gäller miljöfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU. Klimat, Östersjön, biologisk mångfald och eko-effektiv ekonomi är de viktigaste frågorna enligt miljöminister Andreas Carlgren. Texten nedan kommer från miljödepartementets hemsida:

Klimatet

- Arbetet under slutskedet av förhandlingarna denna höst kommer att bli helt avgörande för om vi ska nå en ambitiös global överenskommelse vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december. EU måste stå fast vid sina höga mål och driva på för en uppgörelse som omfattar världens länder, men då krävs också att vi får med oss andra industrinationer i att göra jämförbara insatser för att minska utsläppen, säger Andreas Carlgren.


Östersjön

- Vi vill se att Östersjön utpekas som område för ett pilotprojekt inom EU och att detta blir en bärande del i den Östersjöstrategi som EU-kommissionen lägger fram i juni. Östersjön ska vara ett exempel för hela unionen i hur utvecklingen kan vändas i ett förgiftat hav, och på hur finansiering, jordbruksinsatser och fiskepolitik samordnas för att skapa en bättre miljö. Jag har fått bred uppslutning för detta arbete bland mina miljöministerkollegor i EU, säger Andreas Carlgren.


Biologisk mångfald

- Vi ska lyfta fram ekosystemens centrala roll för den framtida samhällsutvecklingen och förbereda EU inför antagandet av ett nytt långsiktigt mål för biologisk mångfald på global nivå 2010. Det behövs också en internationell plattform för forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Jag vill även se en större bredd i EU:s arbete när det gäller klimatförändringarnas påverkan för den biologiska mångfalden. Ett nyckeltillfälle att diskutera detta blir ett högnivåmöte om naturskydd i Strömstad 7-9 september då vi också inviger Sveriges första marina nationalpark i Kosterhavet, säger Andreas Carlgren.


Eko-effektiv ekonomi

- Klimatutmaningen kan förenas med insatser för att stärka ekonomin och konkurrenskraften. Vi vill lyfta EU:s möjligheter för jobb och tillväxt genom satsningar på energieffektivitet, förnybara resurser och återvinning. Det blir huvudtemat för energi- och miljöministrarnas informella möte i Åre i juli och ska även prägla agendan för det informella rådsmötet för konkurrensfrågor i Umeå i oktober, säger Andreas Carlgren.


Man måste dock komma ihåg att det inte är upp till Sverige att sätta dagordningen vid ordförandeskapet, utan uppgiften är att leda förhandlingarna och kompromisserna rätt - något som såklart påverkar vilket resultat vi kan förvänta oss inom dessa områden. Självklart så påverkar också tjeckiens situation oss, som nuvarande ordförandeland eftersom Sverige kommer att få "ärva" en del frågor av dem.

Annars tycker jag att fokusfrågorna är bra utvalda, dock kunde målen inför Köpenhamnsmötet gärna vara än med ambitiösa från EU:s sida, men som sagt - det kommer ju i slutändan handla om förhandlingar och åter förhandlingar och där är det ju kanske framför allt USA som bör bearbetas till det bättre...

/Evelina


Fina fisken

Världsnaturfonden har släppt en uppdaterad variant av sin Fiskguide, som finns att ladda ner här. För första gången ser det ljusare ut för torsken, som är fritt fram att äta om den kommer från Barents hav. Östersjötorsk är däremot fortfarande gullistad och bör undvikas. Fiskar som fortfarande är fritt fram att äta är bland annat aborre, gädda (från insjöar) och storfavoriten sill. Snart är det dags för sommarsäsong igen med sillmiddag med färskpotatis, som i alla fall ena delen av Klimatgalen ser fram emot.

Man ska dock passa sig en aning för svenskarnas storfavorit odlad lax (tyvärr säger jag som sann laxälskare).  Mer om problemen med odlad fisk kan man läsa om i Isabella Lövins bok "Tyst Hav", som vi tipsat om tidigare.

/Evelina

Inga kristallvaser och värmeljuskoppar

Angående Klimatmötet i Köpenhamn i höst, så läste jag på deras hemsida att de bestämt att inte ge några gåvor till konferensdeltagarna. Detta kommer enligt sidan att spara in 700 000 dollar, som istället kommer att användas till stipendium för unga som vill gå ett masterprogram i Danmark med inriktning på miljöfrågor. Pengarna kommer att räcka till 10-12 studenter, som efter utbildningen kommer att återvända till sina hemländer med ny kunskap i bagaget.


Ett par tusen såna här? Eller en masterutbildning i miljövetenskap?

Enkelt, konstruktivt och nyttigt - precis vad Klimatgalen gillar. Dessutom kommer nog inte konferensdeltagarna bli alltför besvikna när de inte får tygväskor, USB-minnen eller ljusstakar att släpa hem. Jag som denna termin hållt en mängd föredrag vet ju att gåvan man får inte alltid faller en i smaken...
Nej, bättre då att samla ihop den i detta fallet anseliga summan och göra något vettigt av det.

/Evelina

Den vegetariska staden

Staden Gent i Belgien blev den 13 maj den första staden som officiellt förespråkar en vegetarisk dag i veckan. På torsdagar kommer det bara serveras vegetarisk mat, till en början till stadens anställda och i höst även till alla skolbarn. Motivet till detta beslut är dels att köttproduktion och djurhållning står för 18% av utsläppen av växthusgaser och även ett hälsoargument då européer äter för mycket kött och mättat fett.

Ett enligt mig ypperligt exempel på vad politiker kan göra med lite engagemang och som påverkar otroligt mycket i rätt riktning.

Gent i påskas

/Evelina

Ny tid, nytt liv, nya krafter

Long time no seen, men nu kommer Klimatgalen igång igen. Miljöområdet är för spännande för att inte skriva om och  många spännande saker väntar framöver. EU-val, FN:s klimatmöte i Köpenhamn, Sverige ordförande i EU mm. Klimatgalen fortsätter vara din vän inom detta område. Nu allra närmast väntar långhelg med tid till uppdatering och research, så välkomna tillbaka!
Hej!

RSS 2.0